Концепція сучасної профілактики наркоманії

Концепція сучасної профілактики наркоманії

Профілактика наркозалежності – актуальна проблема всього суспільства, яке прагне забезпечити собі здорове майбутнє. Необхідні пошуки оптимальних форм навчально – виховної роботи з населенням, дозволяють формувати соціально – цінні життєві орієнтири, суспільно корисні цілі.

Метою психологічного обгрунтування профілактичної роботи є визначення основних напрямків концепції психологічної профілактики наркоманії, токсикоманії.

Концепція профілактики припускає: формування адекватного ставлення до значимого соціального явища (п’яний, наркоман – це неприємно, обтяжливо для оточуючих, небезпечно для самої людини і т.д.); тренування навичок подолання зовнішнього тиску, конформності (вмій протистояти чужому натиску, сказати “ні”, бути незалежним), розвиток в особистості певних особистісних якостей (повага до себе, усвідомлення своєї унікальності, вміння говорити про свої труднощі).

Основними напрямами розвитку психопрофілактики в нашій країні, на думку автора даної роботи, мають бути:

 

 • вдосконалення існуючих раніше підходів і антинаркотичних програм і розповсюдження їх принципів;

 • адаптація іноземних антинаркотичних програм до вітчизняних умов;

 • спираючись на психологічні закони і механізми формування особистості, подолати застарілі психолого-педагогічні концепції навчання і виховання, визнання психогігієнічної ролі психологічних знань у сфері здоров’я.

Основні завдання профілактики наркоманії

Основні завдання з профілактики наркоманії складаються з подолання психолого – педагогічного та соціально – психологічного “фону” прилучення до наркотиків особистості. Пропаганда знань сама по собі не може дати значного позитивного ефекту. Надії тільки на освіту в питаннях наркоманії, на те, що методи переконання автоматично приведуть до відмови від вживання наркотичних речовин, психологічно не виправдані. Це пояснюється тим, що у особистостей, що володіють психологічною готовністю до наркоспоживання, а тим більше у тих, хто знаходиться вже на першій стадії захворювання (коли існує психологічна залежність), тяга до вживання наркотиків настільки велика, що ніякі переконання, ніякі аргументи не діють.

 

Одже завдання полягають:

 

 • в ранньому виявленні, діагностиці особистостей, яким властиві особливості, що є компонентами психологічної готовності до наркоманії;

 • у попередженні та подоланні особистісної схильності людей до наркоманії;

 • проведенні психолого- педагогічної діагностики відхилень у поведінці людей;

 • визначенні шляхів корекції відхилень у поведінці неповнолітніх.

 

Функції профілактики багатогранні:

 

 • діагностична (виявлення причин, умов, факторів, які можуть привести до вживання ПАР);

 • реабілітаційна (перевиховна, спрямована на придушення виникнення необхідності приймати ПАР);

 • координуюча (координація зусиль усіх зацікавлених виховних інститутів у попередженні та подоланні наркотизації);

 • прогностична (передбачення можливих негативних явищ у поведінці людей та ін.)