Основні завдання реабілітаційних програм

Основні завдання реабілітаційних програм

До основних завдань цих програм слід віднести:

1. Формування здорового життєвого стилю, високофункціональних стратегій поведінки і особистісних ресурсів, що перешкоджають зловживанню наркотичними та іншими психоактивними речовинами.

2. Створення умов для відкритого довірливого спілкування, сприйняття інформації, творчої атмосфери роботи.

3. Інформування про дії та наслідки зловживання наркотичними і психоактивними речовинами, причини та форми захворювань, пов’язаних з ними, шляхи до одужання, зв’язок зловживання наркотиками та інших форм саморуйнівної поведінки з особливостями особистості, спілкуванням, соціальними мережами, стресом і шляхами їх подолання.

4. Направлене усвідомлення наявних особистісних ресурсів, що сприяють формуванню здорового життєвого стилю і високоефективної поведінки:

 

 • «Я – концепції» (самооцінки, ставлення до себе, до своїх можливостей і недоліків);

 • власної системи цінностей, цілей і установок, здатності робити самостійний вибір, контролювати свою поведінку і життя, вирішувати прості і складні життєві проблеми;

 • вміння оцінювати ту чи іншу ситуацію і свої можливості контролювати її;

 • вміння спілкуватися з оточуючими, розуміти їх поведінку і перспективи, співпереживати і подавати психологічну та соціальну підтримку;

 • усвідомлення потреби в отриманні та наданні підтримки оточуючих.

5. Розвиток особистих ресурсів, що сприяють формуванню здорового життєвого стилю і високоефективної поведінки:

 

 • формування самосприйняття, позитивного ставлення до себе, критичної самооцінки та позитивного ставлення до можливостей свого розвитку, можливості не тільки робити помилки, але і виправляти їх;

 • формування вміння адекватно оцінювати проблемні ситуації і вирішувати життєві проблеми, управляти собою і змінювати себе;

 • формування вміння ставити перед собою короткострокові і перспективні цілі і досягати їх;

 • формування вміння контролювати свою поведінку і змінювати своє життя;

 • формування вміння усвідомлювати, що зі мною відбувається і чому, аналізувати власний стан;

 • формування вміння співпереживати оточуючим і розуміти їх, розуміти мотиви і перспективи їх поведінки (формування навичок емпатії, афіліації, слухання, діалогу, вирішення конфліктних ситуацій, вираження почуттів, прийняття рішень);

 • формування вміння приймати і надавати психологічну та соціальну підтримку оточуючим.

6. Розвиток стратегій і навичок поведінки, що є провідними для здоров’я і перешкоджають зловживанню психоактивними речовинами:

 

 • навичок прийняття рішення і подолання життєвих проблем;

 • навичок сприйняття , використання і надання психологічної та соціальної підтримки;

 • навичок оцінки соціальної ситуації та прийняття відповідальності за власну поведінку в ній;

 • навичок відстоювання своїх кордонів і захисту свого персонального простору;

 • навичок захисту свого «Я», само-і взаємодопомоги;

 • навичок уникнення ситуацій, пов’язаних з вживанням наркотиків, інших психоактивних речовин, а також з іншими формами саморуйнуючої поведінки;

 • навичок і вмінь використовувати способи отримання радості і задоволення, альтернативні використанню психоактивних речовин;

 • навичок безконфліктного та ефективного спілкування.