Холотропне дихання в комбінації з іншими елементами терапії

Холотропне дихання в комбінації з іншими елементами терапії

У ході подальшої роботи в процесі проведення класичного варіанту холотропного дихання виникла гіпотеза потенціювання психотерапевтичного ефекту і згладжування можливих небажаних проявів. У першу чергу це стало проводитися за допомогою включення в музичний супровід окремих буддистських мантр, елементів медитативних мелодій, гармонійних пісноспівів, що формували містичну налаштованість і прискорювали входження в стан зміненої свідомості. На музику нашаровувався єдиний ритм дихальних екскурсій, це полегшує контроль стабільності дихання. У певні періоди при проходженні окремих «матриць» ефект потенційований плачем і першим криком дитини, що символізує процес народження. Надалі за допомогою комп’ютерного поєднання на активну швидку мелодію, що вимагає ритмічного тривалого дихання, накладені фрагменти сеансу імперативного впливу. За тематикою це були вигуки, крики, окремі фрази пацієнтів у стані трансу і ключові установки психотерапевта, що формують негативний емоційний настрій проти наркотику.

Подальша комбінація включала різну ступінь інтенсивності голосового супроводу, що нашаровується на мелодії. Вихідною точкою були роботи вітчизняних вчених ( І. Смирнов у співавт. «Комп’ютерний психосемантичний аналіз та психокорекція на несвідомому рівні», 1995 р) про ефективність введення неусвідомлюваної аудиальної інформації, особливо при поєднанні її з станами зміненої свідомості. При усвідомлюваному пред’явленні семантичних стимулів, частина з яких свідомо буде дуже значима і емоційна для пацієнта, неминуче включає той самий цензор – всі види психологічного захисту. Результати, які будуть отримані при цьому, будуть відображати особливості саме цього захисту, а зовсім не розподіл введеної інформації в пам’яті суб’єкта. Неконтрольовані ж пацієнтом слова і фрази створюють можливість подолання механізмів психологічного захисту з реальним впливом на його поведінку в екстремальній ситуації або моделювання поведінки при необхідності вибрати що-небудь з декількох рішень (купувати чи не купувати наркотик, вжити його при можливості чи ні). Практично дане поєднання виглядало в ледве чутних на тлі мелодії повторюваних словах психотерапевта, де звучала реакція інших пацієнтів в трансовому стані на дане навіювання. Часто це схлипування, нудотні позиви і слова, які навіть при пильному прислуховуванні визначалися як неясний гул і шум на тлі музичного супроводу в процесі дихання.

 

Остаточні принципи проведення комбінованого холотропного дихання сформувалися в залежності від проходження пацієнтами класичних періодів, описаних вище. При проходженні першої «матриці» на тлі безпеки, захищеності, емоційної стабільності особливо ефективними є включення мантр, окремих голосових ефектів (крик дитини), що волає до колишнього життєвого досвіду і вимагає подальшого його осмислення. На 2 – 3 сеансах дихання обов’язковим і ефективним було використання накладення на активний музичний період неусвідомлюваної словесної символіки. Дане поєднання сприяє підготовці до суперстрессового навіювання, повноцінної участі в ньому з перших днів. При відчуттях переживань другої і, особливо, третьої «матриць» значущими при холотропному диханні виявлялися накладення на музичний супровід чітко чутних ключових установок при суперстрессовому навіюванні. Дані фрази закріплювали зв’язок фізичних неприємних проявів і емоційно спливаючих негативних спогадів про колишній спосіб життя, тим самим, формуючи його заперечення. При переживаннях останньої «матриці» ефект закріплення відрази до психоактивних речовин досягався усвідомленням звільнення від колишнього стереотипу поведінки. Це вдавалося за допомогою забезпечення прямого доступу інформації в пам’ять в зміненому стані свідомості або при відключенні свідомості (коли весь сеанс холотропного дихання амнезується).

 

Дані різновиди комбінації класичного варіанту холотропного дихання з різними музичними та словесними зіставляннями дозволили підвищити ефективність психотерапії при зловживанні різними наркотичними речовинами як у тривалості лікування (виражені реакції з перших днів на групових сеансах навіювання), так і з глибини необхідного ефекту. У 88% пацієнтів за спостереженнями за останній рік сформувалося стійка відраза до психоактивних речовин, що виявляється як на психологічному, так і на фізичному рівнях.

Про ефективність підібраних комбінацій говорить і активне бажання придбати пацієнтами диски із записом супроводу холотропного дихання перед випискою, вважаючи це атрибутами закріплення результатів лікування.