Ефективність невербального індукованого навіювання

Як проходять сеанси навіювання

Велика ефективність справжнього комплексного підходу (87,2% хворих) перевірена на катамнезі протягом року. Закінчення термінів «кодування» не змінювало наявності відрази, чи агресії до «наркотичного» стереотипу життя. Наявність подібних проявів реагування на колективних сеансах, присутність емоційного відгуку часто на міміку, жести, зовнішній вигляд і модуляцію тембру голосу в першу чергу дозволило спробувати роботу в групі пацієнтів при відсутності можливості прямої мовної комунікації. Таким чином, був пролікований пацієнт з Греції, який абсолютно не знав російської мови і спілкувався за допомогою перекладача. Практично колективні сеанси навіювання були в даному випадку невербальною суггестією з можливістю закріплення та індукції всередині групи пацієнтів. За допомогою перекладача були доведені лише ключові слова – «коди», що формують ставлення до наркотичної речовини – «наркотик – смерть», «наркотик – біль», «наркотик – страждання».

Ефективність невербального індукованого навіювання

Як правило, стан затьмареної свідомості частково або повністю амнезувався, при ньому значно змінювався поріг больової чутливості. «Відгук» на суггестію проявлявся у вигляді «феноменів відторгнення»:

1: криків, що супроводжувалися падіннями, функціональними судомами (частіше тонічними) з повтореннями окремих слів, фраз, плачем, іноді неузгодженим мовно-рухомим збудженням;

2: нудотою, блювотынням, тремором кінцівок і вираженими вегетативними проявами;

3: значною емоційною лабільністю зі сльозами і каяттям про скоєне в минулому;

У деяких випадках стан проявлявся «давніми захисними механізмами» з явищами каталепсії, прийняттям пози ембріона і рефлексами орального автоматизму.

Прояви навіювання взаємопотенціювались пацієнтами, що дозволяло стійкіше закріпити їх надалі, а в деяких випадках подолати певну психологічну та емоційну протидію. На завершення сеансу визначалися загальні для всіх учасників явища фізичної астенії з вираженими вегетативними симптомами. Все, що відбувається, контролюється і регулюється психотерапевтом, повністю редуціюється поза сеансами навіювання.

Закріплення фіксації негативних фактів з минулого і потенціювання відчуттів на колективних сеансах проводиться в індивідуальній психотерапевтичній бесіді. Поставлена ??задача вирішується шляхом активного згадування ситуацій, які були раніше внаслідок наркотичного сп’яніння. Дуже часто вони сприймаються як давно забуті або дуже важкі для відтворення. Пацієнту наполегливо, з закритими очима, пропонується знову пережити ці трагічні епізоди, концентруючись на якомусь одному образі. Цей образ фіксується, подумки виноситься на зовні, змінюється за формою, кольором під керівництвом лікаря. Психотерапевт спостерігає за пацієнтом, його сенсомоторними, вегетативними і очними проявами. З метою підвищення ефекту хворого залишають на 10 – 15 хвилин на одинці, щоб перед внутрішнім поглядом трагічний результат описуваної ситуації фіксувався емоційно.