Що таке наркоманія?

Що таке наркоманія?

Наркоманія – залежність людини від речовин, що впливають на її психіку.

 

Наркоманії відомі давно. Певну роль у розвитку наркоманії відіграє незрілість характеру, слабкий самоконтроль, підвищений інтерес до незнайомих відчуттів. Основна маса наркоманів – це ті, хто споживає наркотичні речовини не за медичним призначенням. Спочатку, залежно від типу вищої нервової діяльності, виду наркотику, дози, методу його введення в організм, психічної установки суб’єкта, викликається ейфорійний ефект. Формується бажання приймати певний вид наркотиків. Їх починають приймати регулярно. Потім змінюється реактивність організму – зникають захисні реакції.

Споживання наркотику набуває систематичного характеру, відбувається зміна толерантності. Наркомани приймають у 2-10 разів вищі дози, ніж прийнято використовувати їх у лікувальних цілях. Поступово формується психічна залежність від наркотичної речовини. Далі виробляється фізична залежність з нездоланним потягом до прийому наркотику і вираженим синдромом абстиненції, в структурі якого можуть спостерігатися елементи астенодепрессивні, гіпоманіакальні, експлозівні. У осіб, що страждають наркоманіями, спостерігається зміна толерантності, поява психічної та фізичної залежності з вираженим синдромом абстинента.

У динаміці становлення цього синдрому умовно можна розрізняти три стадії (етапи):

 

  • адаптація (зміна реактивності організму, поява психічної залежності);
  • виникнення фізичної залежності у формі абстинентного синдрому;
  • виснаження всіх систем (зниження толерантності, затяжний абстинентний синдром, виникнення полінаркоманії у ряді випадків).

 

Патогенез наркоманій складний, в процес втягуються нейротропні, гуморальні, ендокринні, обмінні та інші системи. Зрушення в одній з них підготовляє зміни в іншій. Відбувається вплив на синапси проміжного мозку з ослабленням передачі імпульсів. На початкових стадіях спостерігаються порушення реакції нейронів кори великих півкуль, гіпоталамуса, ретикулярної формації. У пізніх стадіях захворювання порушуються рецептивні можливості нейронів і структурно – функціональна організація мозку. Під впливом наркотиків змінюється метаболізм біогенних амінів мозку.