Параметри актуалізації психологічної готовності до вживання

Параметри актуалізації психологічної готовності до вживання

Параметри актуалізації психологічної готовності до вживання психотропних речовин можна згрупувати наступним чином:

 

  • нездатність людини до продуктивного виходу із ситуації ускладнення задоволення актуальних життєво важливих соціальних потреб, що виникла в результаті неправильного виховання і зумовлена ??певним поєднанням особистісних якостей;

  • несформованість або неефективність способів психологічного захисту особистості, дозволяє людині хоча б тимчасово зняти емоційне напруження;

  • наявність психотравмуючої ситуації, стимулює прояв («включення») цієї психологічної готовності.